Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_schedule_https_detection' not found or invalid function name in /DISK2/WWW/revelia.sk/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324 Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_cron_conditionally_prevent_sslverify' not found or invalid function name in /DISK2/WWW/revelia.sk/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 326 Projekt pre územné rozhodnutie - Revelia Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'print_emoji_styles' not found or invalid function name in /DISK2/WWW/revelia.sk/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
hore
Image Alt

Projekt pre územné rozhodnutie

  /    /  Projekt pre územné rozhodnutie

Projekt pre územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie je definované hlavnou podmienkou vydania územného rozhodnutia aby navrhovaná zmena na území bola v súlade s územným plánom obce a územným plánom zóny.
V územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečuje záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území, a rozhodne o námietkach účastníkov konania.

Pre koho je služba určená

Služba je určená z pravidla pre developerov, väčších investorov a jednotlivé územné celky ako mestá a obce

Developer

Služba je určená pre developerov pri umiestnení stavby.

Staviteľ

Pri väčších savbách a umiestnení inžinierskych stavieb

Mestá a obce

Jednotky samosprávy požadujúce integráciu väčších celkov.

Zápis stavieb do katastra nehnuteľností

Legalizácia zmien ktoré nastali historicky a nie sú podchytené legálne v KN - katastri nehnuteľností.

Priemyselné objekty

Špeciálne stavby, ktoré sú riešené komplexne a majú širší dopad na územie

Poľnohospodŕske stavby

Skladbou a počtom stavebných objektov zložitejšie stavby, ktoré umiestňujeme v extraviláne.

Kedy a na čo treba
územné rozhodnutie?

Spravidla je základným vodítkom plocha presahujúca 300m2 a ďalej špecifické prípady uvedené v zákone o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Výhody skorého riešenia projektu na umiestnenie stavby

Prvotná konzultácia ovplyvní kúpu nehnuteľnosti

Optimalizácia nákladov v prvej fáze projektu

Vylúčenie rizika zlyhania projektu

Variantné riešenia a kombinácia napojení na infraštruktúru

Návrh na napojenie inžinierskych sietí

Skorá identifikácia dotknutých strán pri umiestnení stavby

Architektonické riešenie včlenené do prostredia