hore
Image Alt

Realizačné projekty pre stavby

  /    /  Realizačné projekty pre stavby

3D laserové skenovanie

Je to digitálna kópia predmetov, stavieb, interiérových zariadení určená na komukoľvek, kto potrebuje zachytiť kópiu pomocou priestorového modelu.
Tiež slúži ako dokonalá kópia pre vytvorenie digitálneho modelu alebo vytvorenia ďalšieho skutočného predmetu podľa originálu.
Je možné tlačiť 3D tlačiarňou zmenšené modely pochádzajúce zo skenu.

Pre koho je služba určená

Služba je určená pre náročného zákazníka, ktorý požaduje digitálny záznam za účelom presného zachytenia priestoru. Meranie je určené pre interiér aj exteriér. Na základe špeciálnych požiadaviek vieme budovu skenovať ako celok aj s okolím.
Služba je určená aj pre amatérov, prípadne hobby, hry, kde jednoduchým spôsobom spravíme 3D súbor, ktorý si zákazník vie upraviť pre vlastné potreby, prípadne ho bude prezentovať na internete.

Správcovia budov

Využitie je veľmi široké, kde 3D skeny si objednávajú hlavne majitelia a správcovia budov. Je to aj legalny doklad ako spravovaná budova vyzerala v čase. Poslúži komukolvek, kto si potrebuje zmerať alebo virtuálne pozrieť vnútro alebo vonkajšok.

Architekti a inžinieri

Využitie pre architektov a inžinierov pri projektoch, kde takmer úplne nahradí klasické zameriavanie, redukuje domeriavania a ďalšie návštevy na stavbe. Je podklad pre digitálnu dvojíčku budovy.

Developeri a Stavebníci

Zachytí rozostavanú stavbu lepšie ako geodetické meranie a je to dokonalá kópia v čase. Zlepšuje komunikáciu medzi dodávateľmi a spresní objednávky. Havarijné stavy a budovy pred kolapsom je možné bezpečne zo vzdialenosti skenovať a poskytnúť poisťovniam a znalcom.

Historické objekty

Scan je najvhodnejšou metódou ako digitalne zachytit velke nerovnosti, členité fasády a originálne predmety v detailoch. Pridanou hodnotu je priestorova fotografia 360 v HD rozlíšení.

Ako efektívne využiť 3D sken
pre svoj projekt

- ucelený pohľad z perspektívy kde vzniká veľmi presná mapa
- dokonalé tvarové zachytenie priestoru
- vertikálne otvorené rezy
- vývoj nových produktov

Výhody

Rýchlosť skenu

Zdieľanie rozmerov v online priestore

Vysoká presnosť

Dokumentácia pri vývoji nových produktov

Súbor vhodný do akéhokoľvek 3D programu

Užívateľsky okamžite dostupné na internete

Dokonalé tvarové zachytenie priestoru