hore
Image Alt

Zastavovacie štúdie

  /    /  Zastavovacie štúdie

Zastavovacie štúdie

Definuje sa ako obsah a rozsah urbanistickej štúdie, ktorá sa určuje v jej zadaní, na ktoré dáva impulz na vytvorenie priestorov a zastavovacích podmienok jednotlivých stavebných pozemkov s ohľadom na vlastnícke práva.

Pre koho je služba určená

Služba je určená z pravidla pre developerov, ktorý definujú požiadavky na ďalšie využitie územia.

Developer a investor

Stanovenie pravidiel na území, predpríprava viacerých stavebných povolení širšieho územia.

Samospráva mesto a obec

Zadávateľom je mesto alebo obec

Spoločnosť alebo firma

Rozšírenie jestvujúceho stavu, výrobné layouty, doplnenie komunikačných a dodávateľských ciest.

Tvorba IBV

Rozžirenie a detailnejšia dokumentácia.

Majitelia lesov a poľnohospodárskej pôdy

Plánovanie a poistenie účelu lesných pozemkov a poľnohospodárskych celkov väčších rozmerov.

Špeciálny investor

Priemyselné celky pre väčšie investície

Využitie zastavovacej štúdie

Projekt stavebného povolenia je z pohľadu projekcie časovo a finančne nánáročý.
Zastavovacia štúdia rieši v predstihu problematické otázky, ktoré ohrozujú úspešnosť stavebného povolenia. Je to detailnejšie rozpracovania projektu územného rozhodnutia a stanovuje pevné pravidlá v riešenom území.

Výhody

Integruje navrhované územie

Umožňuje vyjadrenie dotknutým stranám pred stavebným konaním

Určí dostupnosť inžinierskych sietí

Graficky a číselne stanovuje potreby investora

Dáva spätnú väzbu územnému plánovaniu

Je podkladom predbežnej kalkulácie projektu

Zhodnotí okolité vplyvy prostredia