Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_schedule_https_detection' not found or invalid function name in /DISK2/WWW/revelia.sk/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324 Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_cron_conditionally_prevent_sslverify' not found or invalid function name in /DISK2/WWW/revelia.sk/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 326 Projekt pre stavebné povolenie - Revelia Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'print_emoji_styles' not found or invalid function name in /DISK2/WWW/revelia.sk/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
hore
Image Alt

Projekt pre stavebné povolenie

  /    /  Projekt pre stavebné povolenie

Projekt pre stavebné povolenie

Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorú stavebník predkladá ohľadom na druh a účel stavby je definovaná obsahom a rozsahom.
Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o stavebné povolenie podľa § 9 vyhlášky MŽPSR č.453/2000 Z.z. (k § 58 stavebného zákona)
´´Planning permission´´ všeobecne známy výraz jasne vypovedá o licencii stavať.

Krátky popis služby

Projekt stavebného povolenia je z pohľadu projekcie časovo a finančne najnáročnejšia položka. Je ťažké určiť jej trvanie lebo nadväzuje na inžiniering a vyjadrenia dotknutých strán.
Legálna definícia: V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania.

Čo obsahuje projekt

-ARCHITEKTÚRA
-ZDRAVOTECHNIKA
-ELEKTROINŠTALÁCIE
-VYKUROVANIE
-VZDUCHOTECHNIKA - REKUPERÁCIA
-STATIKA
-POŽIARNA BEZPEČNOSŤ BUDOV
-PROJEKTOVÉ HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV
-PROJEKT PRÍPOJOK A NAPOJENÍ NA INŽINIERSKE SIETE
-AKÁKOĽVEK ZLOŽKA PROJEKTU - VYŽIADANÁ INVESTOROM

Postup realizácie služby

Finalizácia prác architektonického projektu do konečnej podoby výkresovej dokumentácie. Následné rozpracovanie jednotlivými profesiami ako statika, elektroinštalácie, technické zariadenia a vetranie, technologické zariadenia, požiarna ochrana a energetické posúdenie stavby.

Účel projektu na stavbné povolenie

Je jednou s príloh ku žiadosti na vydanie stavebného povolenia. Na základe projektu je vydané právoplatné stavebné povolenie.

Podklad ku tvorbe realizačného projektu

Projekt stavebného povolenia je východiskovým podkladom realizačného projektu. Zásadná zmena počas realizácie zmená dopracovanie projektu stavebného povolenia do podoby projektu skutočného vyhotovenia prípadne projektu zmeny stavby pred dokončením.

Realizácia projektu vykonávacia fáza

Radi poskytneme autorský dozor. Požadujeme dokumentáciu projektu stavby aktualizovať o detaily.

Ukončovacia fáza projektu - odovzdanie

Ako jedna z mála spoločností poskytujeme ´´As built´´ dokumentáciu skutkového stavu podloženú laserovým skenovaním. Pri dokumentácii skutkového stavu je použitý BIM model ktorý obsahuje rozpracovanie 3D detailov v poslednom Autodesk REVIT 2023.

Pre koho je služba určená

Projekt je určený pre žiadateľa o stavebné povolenie.

Výhody

Prístup do cloudu. Elektronický prístup do on-line databázy.

Aktíne prispievanie a pripomienkovanie pri tvorbe projektu vo forme zdielania obrazovky

Zapracovanie pripomienok dotknutých strán, inžinierskych sietí a miestnej samosprávy.

Simulácia prevádzky, toku energií a ekonomickej návratnosti

Zastupovanie investora vo veciach inžinierskej činnosi spojenej s prípravou stavebného konania.

Koordinácia profesií v BIM projekte.

Analýza projektu porovnaním v rovnakých kategóriach určených parametrov mino SK